ACB 2021 Associacions Balaguer Lleida
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que ha proporcionat a l'Ajuntament estan incloses en un fitxer automatitzat el responsable del qual és ACB2021,  necessaris per a la tramitació de la seva sol·licitud i/o gestió per part de ACB2021. Igualment, se li informa que, només en els casos previstos en les lleis, ACB2021 estarà obligat a comunicar part de les seves dades a altres administracions públiques. Així mateix, li informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, en la següent direcció: 
info@balaguercomercial.cat