ACB 2021 Associacions Balaguer Lleida


El nostre propòsit és aconseguir una plataforma de comunicació constant entre els associats que permeti calibrar les necessitats quotidianes dels empresaris de Balaguer i buscar solucions adaptades a les nostres possibilitats. 

L'Associació de Comerciants de Balaguer, pretén ser un vincle actiu entre els socis i l'Administració a la recerca d'objectius comuns que dignifiquin i enforteixin el sector econòmic comercial.